logo

Aktualności

Sprawozdanie z konferencji upowszechniającej Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

29 września 2015 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się z konferencja upowszechniająca Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego (IPNI) z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Program ten powstał w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania Interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych” i został wdrożony w 50 szkołach z terenu województw świętokrzyskiego i mazowieckiego, obejmując lata 2013/2014 i 2014/2015. Celem konferencji było syntetyczne podsumowanie założeń i rozwiązań wypracowanych w ramach IPNI

Na program konferencji złożyły się cztery prelekcje uznanych ekspertów w zakresie metodyki nauczania (prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, dr Lidia Pawelec, dr Renata Zaborek, dr Elżbieta Buchcic) oraz wystąpienia podsumowujące praktyczną realizację projektu – kierownika projektu, jednego z nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu oraz uczniów będących uczestnikami projektu.

Konferencji towarzyszyła wystawa przedstawiająca praktyczną realizację IPNI. Na zakończenie obrad uczestnicy otrzymali publikację, stanowiącą kompendium scenariuszy zajęć realizowanych w ramach IPNI.

W konferencji uczestniczyło 108 osób – uczestników programu (nauczycieli, uczniów), panelistów, zaproszonych gości. Wśród tych ostatnich znalazła się Świętokrzyska Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł.

PROGRAM  KONFERENCJI

 

9.00-9.15

Uroczyste otwarcie

9.15-9.45

O projekcie – kierownik projektu

9.45-10.15

Holistyczna edukacja perspektywą rozwoju osobowości młodego człowieka
prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

10.15-10.30

Przerwa

10.30-11.00

Istota integracji w edukacji szkolnej – dr Lidia Pawelec

11.00-11.30

Nauczyciel animatorem indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się
– dr Renata Zaborek

11.30-12.00

Interdyscyplinarność szansą na rozwijanie zainteresowań uczniów
– dr Elżbieta Buchcic

12.00-12.30

Lunch

12.30-13.00

IPNI – okiem nauczyciela – mgr Renata Prucnal

13.00-13.45

IPNI – okiem ucznia – uczniowie szkół podstawowych

13.45-14.15

Podsumowanie konferencji
– prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, dr Elżbieta Buchcic


Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

W imieniu prowadzących projekt „Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych
i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”
– serdecznie zapraszamy na seminarium – warsztaty ewaluacyjne nauczycieli przewidzianych do realizowania zajęć w ramach innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

W trosce o to, aby seminarium jak najmniej przeszkadzało Państwu w codziennych zajęciach szkolnych, przewidziane zostały dwa terminy, tj.

07 – 08.03.2015 roku oraz 14.03 – 15.03.2015 roku.

Zaproszenie, wraz z kartą zgłoszeniową do pobrania

Załączniki do pobrania poniżej:

- Zaproszenie, karta zgłoszeniowa (PDF)
- Zaproszenie, karta zgłoszeniowa (DOC) 


 

Dodatkowe szkolenie dla nauczycieli, którzy przystąpili do udziału w projekcie od roku szkolnego 2014/2015!!!!

Szanowni Państwo 

W imieniu prowadzących projekt „Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” – serdecznie zapraszamy nauczycieli przewidzianych do realizowania zajęć w ramach innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na szkolenie uzupełniające z zakresu przygotowania do realizacji projektu w zakresie metod aktywizujących: metody projektów i metody przewodniego tekstu oraz w zakresie wykorzystania sprzętu techno-dydaktycznego.

Jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą interfejsów (interfejs, moduły pomiarowe / mierniki, laptop) dostarczonych w ramach projektu

 

Załączniki do pobrania poniżej:
- Harmonogram i formularz zgłoszeniowy

 


 

Szanowni Państwo

W celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych z dniem 1 września 2014 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w ProjekcieOpracowanie
i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych”

 

Ulegają zmianie zapisy § 7 ust. 2:

-         pkt b) otrzymuje brzmienie:

„b) został pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,”

 

-          dodano pkt d) o brzmieniu:

„d) spełnia kryterium kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie.”

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu prowadzących projekt „Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych
i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”
– serdecznie zapraszamy na seminarium – warsztaty ewaluacyjne nauczycieli przewidzianych do realizowania zajęć w ramach innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

W trosce o to, aby seminarium jak najmniej przeszkadzało Państwu w codziennych zajęciach szkolnych, przewidziane zostały dwa terminy, tj.

24 – 25.05.2014 roku oraz 31.05 – 01.06.2014 roku

Zaproszenie do pobrania poniżej:
- zaproszenie
Dyrekcja i Nauczyciele
Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo
W imieniu prowadzących projekt „Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” – serdecznie zapraszamy na seminarium – warsztaty ewaluacyjne nauczycieli przewidzianych do realizowania zajęć w ramach innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

W trosce o to, aby seminarium jak najmniej przeszkadzało Państwu w codziennych zajęciach szkolnych, przewidziane zostały dwa terminy, tj.

11 – 12.01.2014 roku oraz 25 – 26.01.2014 roku.

>>> więcej<<<Dodatkowe szkolenie dla nauczycieli, którzy nie brali udziału w szkoleniach organizowanych w ubiegłym roku szkolnym!!!!

 

 

Szanowni Państwo 

     W imieniu prowadzących projekt „Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” – serdecznie zapraszamy nauczycieli przewidzianych do realizowania zajęć w ramach innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na szkolenie uzupełniające z zakresu przygotowania do realizacji projektu w zakresie metod aktywizujących: metody projektów i metody przewodniego tekstu oraz w zakresie wykorzystania sprzętu techno-dydaktycznego. Jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą interfejsów (interfejs, moduły pomiarowe / mierniki, laptop) dostarczonych w ramach projektu.

- zaproszenie na szkolenie

 Szanowni Państwo

     W imieniu prowadzących projekt „Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” – serdecznie zapraszamy nauczycieli przewidzianych do realizowania zajęć w ramach innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na szkolenie
z zakresu przygotowania do realizacji projektu w zakresie metod aktywizujących: metody projektów i metody przewodniego tekstu.

     W trosce o to, aby szkolenia projektowe jak najmniej przeszkadzały Państwu w codziennych zajęciach szkolnych, przewidziane zostały dwa terminy, tj.

 

24 – 27.05.2013 roku oraz 7–10.06.2013 roku.

>>> więcej <<<

 


 

Szanowni Państwo

W związku z licznymi prośbami uczestników projektu o zmianę terminów (przynajmniej jednego majowego) na termin czerwcowy oraz miejsca szkoleń, dokonano następujących zmian:
1 termin: 24-27.05.2013 - miejsce szkoleń - Miętne
2 termin: 7-10.06.2013r. - miejsce szkoleń - Starachowice

W związku z tymi zmianami wynikło opóźnienie w zamieszczeniu na stronie internetowej zaproszenia oraz formularza zgłoszeniowego.


Po otrzymaniu od organizatora szkoleń (firmy WYG International) ww. dokumentów, niezwłocznie zostaną one zamieszczone na naszej stronie.

W imieniu Zespołu Zarządzającego
Agnieszka Batóg

 


 

Szanowni Państwo

W imieniu prowadzących projekt „Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” – serdecznie zapraszamy nauczycieli przewidzianych do realizowania zajęć w ramach innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na szkolenie.

więcej<<<

 


 

Terminy szkoleń dla nauczycieli:

Pierwsze 3-dniowe szkolenie z zakresu obsługi interfejsów (1 dzień wprowadzenie, 2 dni obsługa interfejsów):

1) 12-14.04.2013r.
     Podczas szkoleń uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie

2) 19-21.04.2013r.
     Podczas szkoleń uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie

(jeden termin do wyboru)

Drugie 4-dniowe szkolenie z zakresu metody projektów i przewodniego tekstu

1) 17-20.05.2013r.
     Podczas szkoleń uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie

2) 24-27.05.2013r.
     Podczas szkoleń uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie

(jeden termin do wyboru)

W niedługim czasie zamieścimy na stronie oraz zostanie również wysłana do Państwa przez firmę WYG International  informacja dotycząca miejsca szkoleń.  

 


 

Szanowni Państwo!!!!

W zakładce "Dokumenty" znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów, które należy złożyć w kuratorium oświaty celem zgłoszenia innowacji.
W okresie od 18.03 do 22.03 sukcesywnie będą do Państwa wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej wydrukowane (po jednym egzemplarzu na szkołę) programy IPNI wraz ze zgodami autorów na wdrożenie innowacji.

 

PROGRAM  KONFERENCJI

 

9.00-9.15

Uroczyste otwarcie

9.15-9.45

O projekcie – kierownik projektu

9.45-10.15

Holistyczna edukacja perspektywą rozwoju osobowości młodego człowieka
prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

10.15-10.30

Przerwa

10.30-11.00

Istota integracji w edukacji szkolnej – dr Lidia Pawelec

11.00-11.30

Nauczyciel animatorem indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się
– dr Renata Zaborek

11.30-12.00

Interdyscyplinarność szansą na rozwijanie zainteresowań uczniów
– dr Elżbieta Buchcic

12.00-12.30

Lunch

12.30-13.00

IPNI – okiem nauczyciela – mgr Renata Prucnal

13.00-13.45

IPNI – okiem ucznia – uczniowie szkół podstawowych

13.45-14.15

Podsumowanie konferencji
– prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, dr Elżbieta Buchcic